RGA Säger Greklands Onlinespel Orättvist mot Andra Medlemsländer

09/10/2011

Organisationer som Remote Gambling Association i Europa har klargjort att den situation som skapats av Europeiska kommissionen med Greklands införande av sin nya skattepolitik vid online spel är orättvis mot resten av medlems-länderna. Faktum är att medan alla online-företag är skyldiga att betala 30 % brutto- vinstskatt (GPT), så betalar statsägda grekiska OPAP noll på alla offline intäkter de tar in.

Grekland försöker hitta pengar för att lösa ut sin skrala ekonomi från resten av EU, därför är det förvånande att de fortsätter längs upprorsvägen. Den EU- kommissionen har beslutat att de nya internetspelreglerna i Grekland inte uppfyller Unionens fastställda regler, och kommer säkerligen att bötfälla den Grekiska regeringen eller kanske ännu värre utesluta dem ur unionen.

RGA:s vd säger: “Det finns farhågor om att den nya lagen ger skattelättnader för OPAPs landbaserade verksamhet med syfte att öka dess värde inför en planerad försäljning av statens andel.” Organisationen kallar skattesystemet en privilegierad monopolställning som ger OPAP vad som kan kallas statligt stöd.

VD:n fortsatte: “Vi är fullt medvetna om det finanspolitiska trycket på de grekiska myndigheterna för närvarande, men de motiverar inte införandet av konkurrensbegränsande skatteregler vilka gynnar den befintliga leverantörens monopol på spel över privata online operatörer som snart kommer att licensieras i Grekland. Den här åtgärden strider inte bara mot EU: s regler om statligt stöd, utan om den genomförs kommer det att ha en skadlig inverkan på den privata sektorn och därmed tillväxt och arbetstillfällen samt minska konkurrensen och konsumenternas valmöjligheter. Därför känner vi oss tvingade att vidta denna åtgärd och utmana den grekiska myndighetens gynnsamma beskattning av den delvis statligt ägda speloperatören OPAP. “

Kommentera