William Hill - övertrumfat av kasino 32Red i rättstvist

26/01/2012

Den här David & Goliat tvisten uppstod över William Hills online kasino 32Vegas, när konkurrentföretaget 32Red sade att William Hill åsidosatte sina egna varumärken.

Efter att High Court förra året dömde till 32Reds förmån, överklagade William Hill domen. Appellationsdomstolen avslog vadhållningsjättens överklagande på tisdagen.

I sitt avgörande ansåg domstolen att William Hills advokater hade gjort ett fullskaligt, vittomfattande angrepp på [föregående] domarens analys och slutsatser på praktiskt taget varje del av hans dom.

William Hill beordrades betala 70 000 GBP till 32Red inom fjorton dagar för kostnader i samband med överklagandet, men fullständiga skador knutna till fallet har ännu inte avgjorts.

Ivor Jones, analytiker på Numis, sa att 32Red nu övertygande vunnit i målet om varumärkesintrång mot det andra bolaget.

“Resultatet bekräftar 32Reds envisa försvar av sina intressen mot den välfinansierade oppositionen”, sade han. “Den enda osäkerheten nu är hur mycket och hur snabbt William Hill kommer att behöva betala.”

Kommentera