EU Antar Beslut om Onlinespel

11/10/2011

Den 6 oktober antog Interna Marknads Kommittén inom Europeiska unionen en icke-lagstiftande resolution, med 30 röster för, en emot och tre nedlagda röster. Kortfattat ange i resolutionen att EU: s medlemsstater bör ha frihet att behålla sina egna regler för online-spel, men samtidigt bör intensifiera EUs samarbete för att motverka den oreglerade svarta marknaden och skydda barn och sårbara konsumenter. Ett uttalande från kommittén påpekade att cirka 10 % av alla spel i Europa sker online, via mobiltelefon eller interaktiva TV-plattformar. Den bedömda marknadsvärdesvolymen är på över €10 miljarder.

Även om det ännu inte kommit någon respons från online spels operatörer eller deras representanter, så kommer den här resolutionen inte att få branschen att jubla. Den största nackdelen med resolutionen är att den förkastar idén om en gemensam EU-lagstiftning för att få till en harmoniserad online spels marknad i Europa, vilket är någonting som online spels operatörerna drivit hela tiden.

Resolutionen efterlyser mer samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna, med EG som samordnare. EUs roll skulle vara att utveckla gemensamma standarder för att genomföra gemensamma insatser mot olicensierade spelbolagsleverantörer och att svartlista lagöverträdare. Resolutionen föreslår medverkan av Interna Marknadens Informationssystem, som är ett elektroniskt nätverk som länkar samman offentliga myndigheter inom EU.

Den mest alarmerande delen ur bransch-synpunkt är uppmaningen att överväga ett rättsligt bindande instrument som ålägger leverantörer av finansiella tjänster till online spels operatörerna att blockera transaktioner mellan kunder och svartlistade spelleverantörer. Det är den klausulen i UIGEA i USA som har oroat branschen för online spel i USA. Resolutionen ignorerar också nuvarande statistiska bevis och drar felaktiga slutsatser

Kommitténs rapport om online spel är föremål för omröstning i kammaren i Strasbourg i november 2011.  Branschen är noga med att trycka på för borttagning av oacceptabla klausuler. Frågan är om de kommer att lyckas.

Kommentera